Adoracja - I Niedziela miesiąca

Adoracja to nasze uwielbienie Boga w modlitwie. Jest trwaniem przed Obliczem Boga, stanięciem w pokorze przed Jezusem. Adoracja jest budowaniem więzi z Bogiem, kontemplowaniem Jego obecności w świecie, zadziwieniem się tą obecnością. Adoracja może stać się jednym z najbardziej owocnych momentów naszego duchowego życia. Wszyscy jesteśmy do niej zdolni.

Zachęcamy do zamawiania intencji Mszy świętych

Msza Święta jest największym i najpiękniejszym darem, który możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Możemy modlić się o życie wieczne dla naszych drogich zmarłych, a także o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszych najbliższych. Msza Święta może być także ofiarowana jako dziękczynienie.