Wypominki listopadowe

Wypominki to jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych,
której tradycja sięga X wieku. Rozróżnia się wypominki jednorazowe, oktawalne i roczne.
Wierni na kartkach wypisują swoich zmarłych i przynoszą je do swoich duchownych wraz z dobrowolną ofiarą.

Wypominki jednorazowe czytane są na cmentarzu, oktawalne przez osiem dni od Uroczystości Wszystkich Świętych połączone niekiedy z nabożeństwem różańcowym lub Mszą św. roczne zaś przez cały rok przed ustalonymi niedzielnymi Mszami lub w innym czasie przyjętym przez parafię.

Istotną sprawą w modlitwie za zmarłych jest przede wszystkim nasze zaangażowanie,
nasza ofiara i nasz wysiłek by w tej modlitwie uczestniczyć całym swoim sercem.

Wychodząc z naszej kaplicy, można zabrać kartki na wypominki, wypełnione czytelnie z wypisanymi imionami naszych bliskich zmarłych proszę złożyć w zakrystii lub w biurze parafialnym.

Można też pobrać w formacie pdf do wydruku ( kliknij na rysunek )

Komentowanie jest wyłączone.