Dekret regulacji granic parafii

 

Dnia 1 czerwca 2020r. wejdzie w życie dekret ustalający granice naszej parafii.

Komentowanie jest wyłączone.