O noszeniu maseczek w kościele

Od dnia 20 kwietnia 2020r. liczba uczestników na Mszy św. nie może przekraczać w naszej kaplicy 20 osób z usługującymi,
dlatego prosimy o skorzystanie z dyspensy Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego i modlitwę w domach,
biorąc udział w Mszy św. transmitowanej w telewizji, radiu czy internecie.

Komentowanie jest wyłączone.