Parafialny komunikat na czas kryzysu – 14.03.2020r.

Drodzy Parafianie, Siostry i Bracia!

W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie nas wszystkich, uwzględniając zalecenia zawarte w Dekrecie Metropolity Gdańskiego w związku z wprowadzeniem przez Rząd RP stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce,  prosimy o skorzystanie z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
w kościele i pozostanie w domu.

 

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w Eucharystiach transmitowanych za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu i przyjmowania Komunii Świętej duchowej.Niech to będzie czas wspólnej, rodzinnej modlitwy. Zapewniamy o modlitwie w Waszych intencjach, za wszystkich chorych i opiekujących się nimi.

Przypominamy, że w kościele może przebywać jednorazowo nie więcej niż 50 osób.
W żadnych przypadku nie mogą przebywać w kościele dzieci i młodzież. Dotyczy to niedzieli i dni powszednich.

Informujemy, że Rekolekcje Wielkopostne oraz nabożeństwa tygodniowe i wielkopostne
Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale – na zaistniałą sytuację w naszym kraju zostają odwołane.

Odwołane są również Katecheza sakramentalna i wszystkie spotkania grup duszpasterskich.

Komentowanie jest wyłączone.