Rekolekcje Wielkopostne

R E K O L E K C J E W I E L K O P O S T N E
w Parafii św. Jana Pawła II w Gdańsku
( 24– 27. 03. 2017r.)

DLA DZIECI,MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH

III Niedziela Wielkiego Postu 24.03.2017r.
9.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
11.00 – Msza św. z nauka rekolekcyjną dla dzieci
12.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
16.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
18.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
19.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży

Poniedziałek – 25.03.2017r.
17.00 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
19.00 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży

Wtorek – 26.03.2017r.
17.00 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
19.00 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży

Środa – 27.03.2017r.
16.30 – Spowiedź św. dla dzieci
17.00 – Msza św. dla dzieci na zakończenie rekolekcji
17.30 – Spowiedź św. dla dorosłych
18.00 – Msza św. dla dorosłych na zakończenie rekolekcji
18.30 – Spowiedź św. dla młodzieży
19.00 – Msza św. dla młodzieży na zakończenie rekolekcji

Nauki rekolekcyjne będzie głosił ks. kan. dr Krzysztof Szerszeń

Komentowanie jest wyłączone.