Rekolekcje WIELKOPOSTNE

R E K O L E K C J E    W I E L K O P O S T N E

         w Parafii św. Jana Pawła II w Gdańsku
                        ( 04– 07. 03. 2017r.)

   DLA DZIECI,MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH

 

III Niedziela Wielkiego Postu 04.03.2017r.
9.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
11.00 – Msza św. z nauka rekolekcyjną dla dzieci
16.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
18.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
19.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży

Poniedziałek – 05.03.2017r.
17.00 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
19.00 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży

Wtorek – 06.03.2017r.
17.00 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
19.00 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży

Środa – 07.03.2017r.
16.30 – Spowiedź św. dla dzieci
17.00 – Msza św. dla dzieci na zakończenie rekolekcji
17.30 – Spowiedź św. dla dorosłych
18.00 – Msza św. dla dorosłych na zakończenie rekolekcji
18.30 – Spowiedź św. dla młodzieży
19.00 – Msza św. dla młodzieży na zakończenie rekolekcji

Nauki rekolekcyjne będzie głosił ks. Janusz Herman

Komentowanie jest wyłączone.