Ślub

 • Każde małżeństwo zawarte jako trwała wspólnota życia mężczyzny i kobiety posiada swoją godność i jest z natury dobre, bo jest ustanowione przez Stwórcę nieba i ziemi. Związek małżeński dwojga ochrzczonych i bierzmowanych jest święty, bo jest sakramentem, znakiem świętym i obrazem związku, jaki istnieje między Chrystusem, a wspólnotą wierzących w Kościele.
 • Co najmniej na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni mają obowiązek zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej celem ustalenia dokładnej daty ślubu oraz pobrania formularzy na nauki przedmałżeńskie i poradnictwo rodzinne.
 • Dokumenty:
 1. Dowód osobisty
 2. Metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza
 3. Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest odnotowany w metryce chrztu)
 4. Świadectwo katechezy z ostatniej klasy
 5. Świadectwo odbycia nauk dla narzeczonych
 6. Jeśli jest to ślub konkordatowy zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto zawiązek cywilny.
 • Po zgłoszeniu się na 3 miesiące przed ślubem do kancelarii parafialnej ma miejsce spisanie protokołu kanonicznego. Należy bezpośrednio po tym zgłoszeniu odbyć pierwszą spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa. Przed samym ślubem należy odbyć następną – drugą spowiedź w celu godnego przyjęcia sakramentu małżeństwa.
 • Zapowiedzi: Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.
 • Świadek ślubu: Do spisania aktu ślubu potrzebna są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania). Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrani na świadków wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź.

Komentowanie jest wyłączone.