Pogrzeb

  • Przed udaniem się do zakładu pogrzebowego, prosimy o kontakt z parafią w celu uzgodnienia godziny pogrzebu.
  • Następnie z aktem zgonu osoby zmarłej (z USC), należy zgłosić się do kancelarii parafialnej celem dokonania stosownych adnotacji w parafialnej księdze zmarłych, dokładnego ustalenia terminu i godziny Mszy św. pogrzebowej, udziału kapłana w ceremonii na cmentarzu.
  • W przypadku zmarłych spoza parafii konieczne jest zezwolenie na pogrzeb od proboszcza parafii, na terenie której osoba zmarła mieszkała.

Komentowanie jest wyłączone.