Chrzest

Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka:

 1. Przynajmniej jeden z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania wraz ze świadectwem urodzenia dziecka (odpis aktu urodzenia).
 2. W kancelarii zostaje spisany formularz zgłoszenia dziecka do chrztu z którego dane po chrzcie zostanę wpisane do Księgi Chrztów (Wszelkie ewentualne zmiany danych w tej Księdze są później możliwe jedynie po okazaniu właściwego dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego).
 3. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę chrzestną i ojca chrzestnego.
 4. W kancelarii parafialnej trzeba będzie podać następujące dane:
  – dziecka: imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia,
  – rodziców: imiona, nazwiska, wiek oraz adres zamieszkania, data i miejsce ślubu kościelnego
  – rodziców chrzestnych: imiona, nazwiska, wiek oraz adres zamieszkania.
 5. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani przed chrztem przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – takie zaświadczenie wydaje zawsze kancelaria parafialna parafii, w której się mieszka.
 6. Rodzice i chrzestni, jeżeli brak ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty. (Nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą na sposób małżeństwa, ale nie mające ślubu kościelnego – a więc osoby żyjące z sobą tylko po ślubie cywilnym czy też w tzw. konkubinacie)
 7. Osoby, które chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele, a pochodzą z innej parafii, winny najpierw uzyskać stosowne pozwolenie od swojego księdza proboszcza.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym? 

Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

– ukończyła 16 rok życia,
– jest katolikiem i otrzymała sakrament bierzmowania,
– dostarczy zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii),
– nie żyje w związku niesakramentalnym (na ślubie cywilnym czy w konkubinacie).

Jakie są zadania rodzica chrzestnego?

Ma on (…) dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (KPK, Kan. 872).

Rodzice chrzestni przyjmują na siebie obowiązek pomagania rodzicom naturalnym lub opiekunom dziecka, a w razie potrzeby zastąpienia ich w dbałości o to, aby ochrzczony otrzymał wychowanie katolickie, prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi chrztu i wiernie wypełniał złączone z nim zadania.

Co należy przygotować do chrztu?

– białą szatę – podczas chrztu matka chrzestna zakłada ją dziecku,
– świecę – podczas chrztu ojciec chrzestny odpala ją od paschału.

Komentowanie jest wyłączone.