Kolejny etap budowy

Dnia 2.12.2020r zakończyliśmy pracę budowlane na ten rok.
Od marca 2020r czyli jak rozpoczął się czas pandemii wykonaliśmy jedne z ważniejszych i najdroższych prac. Zastała wykonana konstrukcja dachu z drewna klejonego, dach został pokryty płytą i papą, zostały wyciągnięte kominy, tymczasowe opierzenie i wstawione dwa okna dachowe. Zamontowaliśmy wszystkie okna w kościele i na zapleczu – łącznie 62 okna trzy szybowe. Zostały zamontowane główne aluminiowe drzwi wejściowe i boczne w kościele. Zamontowane zostały tymczasowe poręcze i balustrada na schodach i chórze. Również zostały wykonane prace ziemne wokół kościoła zniwelowany został teren i zasiana trawa – 90 kg nasion trawy. Wszystkim zaangażowanym w budowę i ofiarodawcom bardzo dziękuję. Bóg zapłać. Bardzo też proszę w miarę możliwości o dalsze wsparcie.

Komentowanie jest wyłączone.